Turneringsstart for amerikansk fodbold udsat til august

På DAFFs bestyrelsesmøde den 13. maj, blev det besluttet, at udsætte turneringstart for amerikansk fodbold til august for alle rækker undtagen NL. På det efterfølgende NL-møde, vedtog NL klubberne at gøre det samme, således at turneringsstart i amerikansk fodbold for alle rækker er udsat til august. 

Det blev gjort ud fra 2 præmisser. 

Dels fordi det er meget usikkert om myndighederne og DIF åbner op for kampe i amerikansk fodbold før til august. Dels fordi vi ønsker, at træningen kan starte op stille og roligt, nu spillerne har været væk fra organiseret træning længe. Ved en for hurtigt opstart, er der stor risiko for skader, hvilket vi ønsker at undgå. 

Skulle myndighederne og DIF åbne op i et omfang, der gør at det bliver muligt at spille træningskampe for nogle hold inden august, vil vi meget gerne understøtte dette. 

Vi vil nu gå i dialog med klubberne, således vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger for en turnering i efteråret i de forskellige rækker, så alle medlemmer ude i klubberne får en positiv oplevelse med amerikansk fodbold i et 2020, der har budt på store udfordringer. 

Lige nu ønsker vi god træning til alle og glæder os til at se billeder fra jeres træninger på de sociale medier. “Tag” meget gerne DAFF, så vi kan dele jeres billeder med omverdenen og skabe synlighed for amerikansk fodbold, og at vi så småt er i gang igen.