Organisation & struktur

Gennem en stærk bestyrelse, med veldefinerede ansvarsområder, fordelt på det enkelte medlem og veluddannede head coaches og assisterende trænere, sikres udviklingen i Kronborg Knights. Ansvaret for organisationens opbygning påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse. Bestyrelsen er entydigt det besluttende organ mellem generalforsamling. Alle væsentlige beslutninger skal træffes i og af bestyrelsen. Bestyrelsen har møde minimum én gang hver måned og fordeler opgaver i underudvalg (i udarbejdet action plan), som leverer materiale til bestyrelsesmøderne til endelig beslutning af hele bestyrelsen, og derefter iværksættes implementering.