CORONA FORHOLDSREGLER FOR TILSKUERE VED HJEMMEBANEKAMPE PÅ KNIGHTS FIELD

ALLE der ikke er aktører på dagen opfattes som tilskuere!

Aktører er:
Spillere, trænere, fys., medic, bolddrenge/piger, vandbærere, chaincrew, holdledere, ledere med en defineret opgave på dagen, dommere, kamerafolk, fotografer.

ALLE tilskuere skal under kamp sidde på en stol.

Klubben har et begrænset antal sæder/ stole/ bænke, og hvis alt er optaget når man ankommer (og man ikke har medbragt stol), kan man desværre ikke få adgang og må ikke tage ophold på Knights Field.

Stole skal sættes op i de afmærkede områder på begge sidelinjer med mindst 1 meters afstand. Stole må ikke flyttes udenfor disse områder. (Se skilte på banen)

Som tilskuer må man ikke stå op, ligge ned eller sidde på græsset. Medbragte tæpper er ikke tilladte. 

Under kampen skal man hovedsagligt sidde på sin plads, men man må naturligvis gerne gå på toilet, samt handle mad og drikke.

Efter kampen skal tilskuere forlade banen uden at gå hen til spillerne – dette gælder også i halvleg.

Tilskuere må under kamp, helt som normalt ikke gå ind i spillerboks. I tilfælde af skader, hár vi personale til at tage sig af vores spillere.

Husk at spritte hænder ved de opstillede dispensere. 

Husk at følge officials anvisninger ubetinget. 

Knights Field er på kampdage åben kl. 12.30 – undlad venligst at komme før.

Salg af mad og drikke varetages af Knights support fra container. Hold afstand når I står i kø. 

Pas på jer selv og hinanden, vis hensyn, vær tolerant, samarbejd 100% med staff og lad os få nogle fede hjemmebanekampe, under så sikre forhold som overhovedet muligt. 

Vi er så glade for at få Football tilbage og det skal gerne kunne fortsætte.

Overholder vi disse regler, hjælper vi os selv, men samtidig hjælper vi DIF og DAFF i deres arbejde for de bedste betingelser for idræt i Danmark. 

Tak. 

Mvh. Knights bestyrelse