Generalforsamling – 4. november 2017

Referat fra ordinær generalforsamling 4. november 2017 i Kronborg Knights

 

Lørdag den 4. november 2017 afholdtes den ordinære generalforsamling for Kronborg Knights i Helsingør Industriforening, Stengade 51, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens/ formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg i henhold til § 7, stk. 2 og 3.

Valg af bestyrelsessuppleanter

 1. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
 2. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent

 

Generalforsamling valgte enstemmigt Fredi von Essen-Müller som dirigent og Iben Thorell som referent.

Fredi von Essen-Müller erklærer Generalforsamlingen for lovlig, idet dagsorden er udsendt med 14 dages varesel i henhold til foreningens vedtægter.

 

Fredi von Essen-Müller gjorde opmærksom på at ekstra punkt på dagsordenen, som er valg af ny formand.

Som ny formand opstiller Anders Von Essen- Leise, som blev enstemmigt valgt.

 


 

Ad 2. Formandens beretning

 

Dirigenten gav ordet til Næstformand Anders Von Essen-Leise, i Lars Fløe Olsens fravær. Anders havde følgende beretning:

 

Skriftlig beretning 2017 – Kronborg Knights, ved Anders Von Essen- Leise

 

”Kære alle sammen.

2017 har været et godt år for Kronborg Knights. Både sportsligt, for vores omdømme, økonomisk og for selve klubbens organisation. Det vil jeg kausere lidt om nu… og der er mange ting vi kan glæde os over…

 

I Sportsafdelingen:

Seniorholdet er lykkedes med oprykningen til Kvalifikationsligaen.

Fede kampe, store, fortjente sejre og fremfor alt er vi gået ubesejrede igennem sæsonen!!!! Det har været en fornøjelse at se og skrive om.

Stor cadeau til Frausing og trænerteamet for jeres arbejde igennem hele sæsonen. Stort cadeau til alle spillere. Min 32 mand hver gang. Det er fandme godt gået. Og sikke nogle gode kampe og utroligt velbesøgt.

Og når ja… modstanderhold ikke kan finde ud af dukke op…. Ja så spiller i bare Scrimmage og får, for én gangs skyld i sæsonen, lidt modstand.

Havde fornøjelse af Pre-game dinner. Bare kom an. Tak for indbydelse. Stor oplevelse, fantastisk at se jeres dedikation…..

 

2018 ….. Nye boller på suppen. Næste sæson byder på Kvalifikationsliga og meget snart Nationalliga Glædeligt at vi har fået et samarbejde i stand med Strong Gym omkring træning af spillerne i off season.

 

U19 holdet, er på vej, hvor alt tyder på vi får en grundstamme til 2018 sæsonen. Det har været planlagt walk-over år for dette hold, fordi vi har manglet spillere i denne aldersgruppe. Det ændrer sig nu med gode drenge på vej ind på holdet og vores håb er, at andre spillere kan få lyst til at spille for Kronborg Knights.

 

U16 holdet er mere end stabilt og fra næste sæson rykker nye friske kræfter op nede fra og dermed har vi en fast og solid base at arbejde med. Året har været hårdt for jer…..

 

Og så er det en stor glæde for os, at vi i år er lykkedes fuldt ud med at etablere en sprællevende ungdomsafdeling med næsten 50 U/14, U/12 og U/10 spillere til træning og helt fantastisk voldsomt mange stævner og en utrolig forældreopbakning. 

 

Det er vildt at vi for første gang i klubbens historie har et U10-hold og at vi kan stille fuldt hold i alle andre rækker.

 

Sportsafdelingen vil blive prioriteret i 2018, nu hvor organisationen i 2017 er kommet godt på plads.

–                               Fortsat uddannelse af trænere er et stort fokuspunkt for bestyrelsen

–                               Frausing er også lykkedes med at udvide det nordiske samarbejde med træningscamp i februar med Trolls og så senest træningskamp med Ystad. Glædeligt at vi som klub kan være centrum for disse aktiviteter tværs over Øresund. Kraftcenter….

 

Og vi har haft 

–                               Velbesøgt Rookie Day,-

–                               Idrætsdag i Espergærde, –

–                               Growth of a game. Copenhagen Skills Camp

–                               Udtagelser til de danske landshold

                                – U19: Sebastian Anberg

                                 – U17: Lukas Gad Lind, Oscar von Essen-Leise, Sebastian Krönche & Lukas Jensen

–                               Kurser på folkeskolerne 6-7 kl.  med 40-50 tilmeldte

–                               Vært for ”Rigtige Mænd”, der fik en smag for en sport, som kan dyrkes af alle.

–                               Sommersjov i Helsingør

–                               Været på lokal-tv og en masse andre ting…

–                               Det hele baseret på den fantastiske ånd der er i Kronborg Knights

 

Organisation:

Bestyrelsen har virkelig haft travlt

–                               Strategiplan 2020 og beyond er udviklet for Kronbog Knights. Planen beskriver de sportslige pejlemærker for vores klub og er nu en grundlag for vores planlægning og prioriteringer i klubben fremover…:

–                               Økonomi styring

–                               Understøtte ungdomsafdelingen

–                               Afstribning og vedligehold af banen på Løvdalsvej. Bedre samarbejde med HKI

–                               Nyt logo

–                               Sponsorpakker

–                               Servering på stadion ved stævner og

–                               Afviklingen af kampe er blot nogle af de mange projekter vi har haft fingrene nede i.

–                               Vi har investeret i udstyr og spilledragter. De mange nye medlemmer har simpelthen krævet markant flere trænere, holdledere og en opdatering af nuværende trænerstab.

 

Og det har også krævet mere af jer forældre på sidelinjen. Tak for det endnu engang. Uden denne

fantastiske opbakning lykkes vi ikke som klub og jeg synes faktisk det går rigtig godt.

Engagement og indlevelse. Skønt at se.

 

For at vi lykkes med vores udvikling er også, at vi har gode og rigtige kræfter i bestyrelsen til at lede klubben.

 

Det er med stor glæde, at vi i år kan sige velkommen til hele tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Samtidig siger vi så farvel til Henrik Finnedahl, Sebastian Meier og Lea Iversen.

 

Tak for jeres formidable indsats….

 

Endelig skifter vi ud på formandsposten. Lars siger tak og jeg stiller op som ny formand…

 

Omdømme

En klubs omdømme eller IMAGE om man vil er helt afgørende for en fortsat positiv udvikling. Kronborg Knights er i dette år lykkedes med skabe en historie om en genoprejst klub med vindermentalitet og velfungerende ungdomsarbejde.

Det er blandt andet sket ved en systematisk brug af vores egne sociale medier og et struktureret mediearbejde.

 

En anden parameter er det faktum, at et solidt sponsorarbejde har sikret investeringer udstyr for mere end 200 tusinde DKK. Det kunne ikke lade sig gøre uden tillid til klubben og vores produkt.

Vi vil derfor sige stor tak til vores mange sponsorer, der hver især har bidraget positivt til at vores klub har taget et kæmpeskridt fremad.

Sponsorarbejdet er i år igen drevet af Bruno, der er lykkes at få rigtig mange sponsorer lokalt i Helsingør. Tak for indsatsen her.

 

Så vil jeg lige omtale Nyt stadion

Vi har formået at sætte Helsingør på det idrætspolitiske landkort. Og vi har kæmpet hårdt for det….

DAFF og Dansk Idrætsforbund har igangsat et udviklingsprojekt sammen med Helsingør Kommune og os omkring midlertidig opstregning på kunstgræsbaner. Til glæde for ikke bare os, men hele football Danmark og sandsynligvis også med konsekveneser for Norden og europæiske klubber. Det er faktisk ret enestående.

Og nej… vi flytter ikke fra Løvdalsvej… Ikke forløbigt ihvertfald

Løvdalsvej er og bliver  fortsat vores base, men vi har åbnet mulighed for at nyt stadion i Helsingør, når det nu engang bliver færdigt vil kunne blive brugt til noget fornuftigt

Så lige et par ord om Økonomi

Vi gør det godt. Sponsorarbejdet har igen i år været drevet af dig Bruno og det er ikke bare godt.  Det er utroligt godt.  Og ja….Mere vil jeg egentlig ikke sige om det. For sådan noget kan gå hen og blive voldsomt kedeligt….

Det eneste jeg vil sige er, at vi med stigende succes, fremover også vil få behov for større økonomisk ramme.

 

Vi skal sige tak til Væbnerne, der indtil i dag har støttet op om os og stort tak skal lyde til Jens og Palle for at have drevet dette projekt i mange år. Tak skal I have.

At vi ikke har jer og Væbnerne mere, åbner op for behovet for oprettelse af en ny støtteforening. Mere information vil følge på mail og via Facebook.

 

Et par afsluttende bemærkninger

Oprykningen til Kvalifikationsligaen, ambitionen om Nationalliga og en kommende sejr i Mermaid Bowl kommer i årene fremover til at præge hele klubben.

 

Vi går altså efter guldet… ikke bare på seniorholdet…. Men, vigtigst af alt, ved fortsat og vedholdende, at have meget stort fokus på ungdomsarbejdet.

 

Amerikansk fodbold ér en sport med plads alle, højt til loftet og smil på læben”.

 

Dirigenten konkluderede at formandens beretning som godkendt.

 

Ad 3. Regnskab 2016/2017 og budget 2017/2018

 

Kasserer Sebastian Meier Larsen fremlagde regnskabet for 2016/2017, som viser en omsætning på
kr. 515.000, indtægter fra sponsorere på kr. 200.000, direkte omkostninger på kr. 375.009,28. Dækningsbidraget udgør kr.  14117,50 hvilket giver et driftsoverskud for året på kr. 14.230.

 

Kasseren redegjorde endvidere for investeringer i 2016 og 2017, som dækker:

 • Kapdragter senior og ungdom
 • Ny hjemmeside
 • Udstyr
 • Baneudstyr

 

Kontingentet vil i det kommende år stige med 200 kr. per spiller.
Således stiger:
U12/14 fra kr. 1.600 til kr. 1.800/år

U16 fra kr. 2.000 til kr. 2.200/år

U19 fra kr. 2.500 til kr. 2.700/år

Senior fra kr. 3.000 til kr. 3.200/år

 

Kontingent opkrævning vil falde d. 31/1-18 og 31/7-18 indtil viderer.

 

Kasserne opfordrede alle til at betale til tiden!

 

Styringsbudget for det kommende år, 2017/ 2018 omfatter:

Budgetteret omsætning: kr. 456.000

Budgetterede sponsorindtægter kr. 100.000

Budgetteret overskud kr. 122.000

 

Støtteforeningen Væbnerne:

Væbnerne har gennem det sidste år støttet foreningen med at sælge mad ved kampe og støtte foreningen. Salg af mad, sodavand kage osv har givet et overskud på kr. 9.400 i år, et tilskud der ikke er indregnet i regnskabet for år 2016/17 og dermed kommer med i regnskabet for næste år.

 

Ad 4. Indkomne forslag

Ingen forslag

 

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

 

Anders blev enstemmigt valgt for 2 år, ref punkt 1 på dagsorden.

Dirigenten stillede bestyrelsen forslag til bestyrelsesmedlemmer som forslag. Da formanden allerede er valgt, omfatter forslaget næstformand, kasser, sportschef, sekretær, bestyrelsesmedlem og suppleanter. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, hvorefter den samlede bestyrelse består af:

 

Bestyrelsen:

Formand: Anders Von Essen-Leise

Næstformand: Mads Cramer-Kam (Anders Von Essen-Leise afgår)

Sekretær: Iben Thorell (Lea Iversen afgår)

Kasserer: Julie Gravlund (Sebastian Meier Larsen afgår)

 

Bestyrelsesmedlem:

Bruno Hansen (valgt 2016)

Tom Bertram (valgt 2016)

 

Valg af bestyrelses suppleanter:

Mads Bertram

Christian Wohlgenmuth

 

Ad. 6. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

Indstilles og vælges af bestyrelsen.

 

Ad. 7. Eventuelt

Ingenting at anføre

 

Præsentation overdrages dermed til den nye formand som takker for valget og ser frem til de kommende år i Kronborg Knights og et samarbejde bygget på sunde værdier.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og hævede generalforsamlingen i god ro og orden.