Referat fra ordinær generalforsamling 7. november 2020 i Kronborg Knights

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Block::$attributes is deprecated in /customers/f/2/e/kronborgknights.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-block.php on line 179

Lørdag den 7. november 2020 afholdtes den ordinære generalforsamling for Kronborg Knights. Generalforsamlingen afholdes virtuelt pga den globale pandemi.

Dagsordenen var som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens/ formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg i henhold til § 7, stk. 2 og 3. Valg af bestyrelsessuppleanter
  6. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Generalforsamling valgte enstemmigt Sebastian Meier som dirigent og Iben Thorell som referent.

Sebastian Meier erklærer Generalforsamlingen for lovlig, idet dagsorden er udsendt med 14 dages varesel i henhold til foreningens vedtægter .

Ad 2. Formandens beretning

Dirigenten gav ordet til Formand Anders Von Essen-Leise.

Dirigenten konkluderede at formandens beretning som godkendt.

Ad 3. Regnskab 2019/20 og budget 2020/21

Kasserer Julie Gravlund fremlagde regnskabet for 2019/20, som viser et overskud på kr. 49.291, på trods af en omsætningsnedgang som skydes faldende sponsorindtægter. Klubben har på trods af Corons krisen formået at tilpasse omkostningerne og kommer ud af året med et fint resultat.

Klubben har flere skyldige omkosninger, per balancedagen, hvilket skyldes aflysning af årets banket og manglende fakturering fra DAFF.

Budget for året 2020/21 viser et lille overskud, men med plads til passende investeringer til klubbens udvikling. Budgettet er udarbejdet under forudsætning af et almindelig år. Såfremt Corona fortsat spiller ind, vil budgettet løbende blive justeret.

Kontingentsatser er uforandrede for det kommende år.

Såfremt træning er påvirket af Corona i januar, kan justeringer forekomme. Kontingent opkrævning vil falde til betaling d. 31/1-21 og 31/7-21

Kasserer opfordrer alle til at rette henvendelse om tilbagebetaling af banket billetter samt i øvrigt at betale kontingent til tiden

Ad 4. Indkomne forslag

Ingen forslag

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Anders blev enstemmigt valgt som formand for Kronborg Knights, for 2 år, ref punkt 1 på dagsorden.

Af bestyrelsen udtræder:

Bestyrelsesmedlemmer:

Tom Bertram
Thomas Bruno Hansen
Majbrit Enghoff Olsen

I bestyrelsen indtræder:

Mikkel Djurhuus Rasmus Andersen

Som suppleant indtræder

Mads Bertram

Bestyrelsen består herefter af:

Formand: Anders Von Essen-Leise
Næstformand: Peter Bergenholtz Boysen
Kasserer: Julie Gravlund
Bestyrelsesmedlem, konstitueret sekretær: Iben Thorell
Bestyrelsesmedlem: Christian Wohlgemuth
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Djurhuus
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Andersen
Suppleant: Mads Bertram

Ad. 6. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

Indstilles og vælges af bestyrelsen.

Ad. 7. Eventuelt

Præsentation overdrages dermed til den genvalgte formand som takker for valget og ser frem flere år i Kronborg Knights og et samarbejde bygget på sunde værdier.